ພາຍຫຼັງການຮັບວັກຊີນກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ສິ່ງທີ່ຄວນປະຕິບັດຕົນ

ພາຍຫຼັງການຮັບວັກຊີນກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ທ່ານອາດຈະມີອາການຂ້າງຄຽງ ເຊິ່ງເປັນສັນຍາກປົກກະຕິ ວ່າຮ່າງກາຍຂອງທ່ານກໍາລັງສ້າງພູມຄຸ້ມກັນ.

ໄລຍະເວລາທີ່ທ່ານຄວນໄດ້ສັກວັກຊີນເຂັມທີ່ສອງ

ສໍາລັບທ່ານທີ່ໄດ້ສັກວັກຊີນກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ເຂັມໜຶ່ງ ກະລຸນາຕື່ນຕົວໄປຮັບເຂັມທີສອງຕາມໄລຍະທີ່ກໍານົດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ເຊິ່ງສາມາດໄປກ່ອນມື້ໝໍນັດໄດ້ຫາກວ່າທ່ານສັກ:

  • ຊີໂນຟາມ ເຂັມ 1 ຄົບ 3 ອາທິດ.
  • ອາດສຕາເຊນິກ້າ ເຂັມ 1 ຄົບ 8 ອາທິດ (2 ເດືອນ).
  • ໄຟເຊີ ເຂັມ 1 ຄົບ 3 ອາທິດ.

ລົມກັບ Lao-CoVaF

ສະບາຍດີ.
ຂ້ອຍຊື່ວ່າ Lao-CoVaF ຈະມາຊ່ວຍໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວັກຊີນກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ໂດຍສະເພາະລັກສະນະ ແລະ ອາການຂ້າງຄຽງ ເພື່ອຊ່ວຍໃນການເຝົ້າລະວັງ ແລະ ຮັບຮູ້-ຕອບໂຕ້ກັບສະພາບອາການຂ້າງຄຽງຕ່າງໆ.
ສອບຖາມ