ສື່ໂຄສະນາເປັນຮູບພາບ    ສື່ໂຄສະນາເປັນວິດີໂອ

ສື່ໂຄສະນາເປັນວິດີໂອ

ຜົນດີຂອງການສັກວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19. [29/06/2021]

ສັກວັກຊີນຊີໂນຟາມໃຫ້ຄົບ2ເຂັມ ເພື່ອປ້ອງກັນໂຕເອງຈາກການເຈັບເປັນພະຍາດໂຄວິດ-19. [14/06/2021]

ການຈັດສັນກຸ່ມເປົ້າໝາຍບູລິມະສິດໃນການສັກວັກຊິນກັນໂຄວິດ-19. [08/06/2021]

ວັກຊີນທີ່ນໍາໃຊ້ໃນ ສປປ ລາວ ມີປະສິດທິຜົນຄືກັນທຸດຊະນິດເມື່ອສັກຄົບ 2 ເຂັມ. [06/06/2021]

ປະສິດທິພາບແລະປະສິດທິຜົນວັກຊີນໂຄວິດ-19ແຕ່ລະຊະນິດ. [04/06/2021]

ຄວາມສຳຄັນຂອງການສັກວັກຊີນ ແລະ ການປິ່ນປົວພະຍາດໂຄວິດ-19 ທີ່ຖືກຕ້ອງ. [03/06/2021]

ຖາມຕອບເລື່ອງສັກວັກຊີນກັນພະຍາດ ໂຄວິດ-19. [04/05/2021]

ສປປ ລາວ ສືບຕໍ່ການສັກວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດ ໂຄວິດ-19. [06/04/2021]

ການນຳໃຊ້ວັກຊີນກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລະ ຜົນຂ້າງຄຽງຂອງການສັກວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19. [06/04/2021]

ຖາມ-ຕອບ ກ່ຽວກັບວັກຊີນກັນພະຍາດໂຄວິດ-19, ດຣ. ຈັນໃສ ປັດທຳມະວົງ, ຂະແໜງກັນພະຍາດດ້ວຍວັກຊີນ ສູນສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກ. [01/04/2021]

ວັກຊີນພ້ອມແລ້ວເພື່ອພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ. [25/03/2021]

ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ເພີ່ມອີກ. [20/03/2021]

ສປປ ລາວ ຈະໄດ້ຮັບຢາວັກຊີນ ປ້ອງກັນພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ເພີ່ມອີກ ໃນໄວໆນີ້. [19/03/2021]

ໃຜແນ່ ທີ່ຈະໄດຮັບວັກຊິນປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນຈຳນວນ 300,000 ໂດສ. [03/03/2021]

ແພດປິ່ນປົວຄົນເຈັບໂຄວິດ-19 ໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊິນປ້ອງກັນ ໂຄວິດ-19. [08/02/2021]

ລົມກັບ Lao-CoVaF

ສະບາຍດີ.
ຂ້ອຍຊື່ວ່າ Lao-CoVaF ຈະມາຊ່ວຍໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວັກຊີນກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ໂດຍສະເພາະລັກສະນະ ແລະ ອາການຂ້າງຄຽງ ເພື່ອຊ່ວຍໃນການເຝົ້າລະວັງ ແລະ ຮັບຮູ້-ຕອບໂຕ້ກັບສະພາບອາການຂ້າງຄຽງຕ່າງໆ.
ສອບຖາມ