ລາຍງານອາການຂ້າງຄຽງຫຼັງຮັບວັກຊີນກັນພະຍາດໂຄວິດ-19

ທ່ານສາມາດລາຍງານລັກສະນະ ແລະ ອາການຂ້າງຄຽງຫຼັງຮັບວັກຊີນກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ຜ່ານເວັບໄຊນີ້, ເພື່ອໜ່ວຍງານສາທາລະນະສຸກ ສາມາດຕິດຕາມ ແລະ ໂຕ້ຕອບ ຕໍ່ອາການຂ້າງຄຽງທີ່ອາດເກີດຂື້ນ ໄດ້ຢ່າງທັນເວລາ.

ເຈັບບ່ອນສັກວັກຊີນ, ບ່ອນສັກວັກຊີນໄຄ່-ແດງ

ໄຂ້

ອິດເມືອຍ, ປວດຕາມຕົນໂຕ

ເຈັບຫົວ, ວີນຫົວ

ລົມກັບ Lao-CoVaF

ສະບາຍດີ.
ຂ້ອຍຊື່ວ່າ Lao-CoVaF ຈະມາຊ່ວຍໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວັກຊີນກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ໂດຍສະເພາະລັກສະນະ ແລະ ອາການຂ້າງຄຽງ ເພື່ອຊ່ວຍໃນການເຝົ້າລະວັງ ແລະ ຮັບຮູ້-ຕອບໂຕ້ກັບສະພາບອາການຂ້າງຄຽງຕ່າງໆ.
ສອບຖາມ